Strateginen suunnittelu

One does not function without properly wired brains

Yrityksen markkinoinnin strategisen johtamisen tulee perustua riittävään määrään ajankohtaista dataa, jotta voidaan valita yrityksen kannalta parhaat ja tehokkaimmat strategiset ratkaisut. Kilpailijoiden seurannalla, yrityksen nykytilanteen ja markkinatilanteen kartoituksella sekä selkeiden, mitattavien tavoitteiden asettamisella voidaan suunnitella ja muodostaa toimiva markkinointistrategia.

  • Brändistrategia
  • Markkinointisuunnitelma
  • Viestintäsuunnitelma
  • Sisältöstrategiat ja -suunnittelu
  • Positiointi
  • Workshopit
  • Innovointi

Contact us,we love it

Täytä oheinen lomake, soita tai laita WhatsAppissa viestiä!

050 433 0349info@gosensei.fi